17 Mei 2023

Nederlandse regering werkt mee aan woontekort voor zowel startende kopers als studenten. Nu is dat zeker het geval met de toenemende vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. De Nederlandse regering, en vele gemeentes, hebben een boycotregeling ingesteld op de beleggingsmarkt voor zowel particuliere beleggers als commerciële beleggers. Doordat het nu in tal van gemeentes in het land niet meer toegestaan is om woonhuizen te kopen, te transformeren naar meerdere wooneenheden, valt de categorie “studenten” natuurlijk in een zwart gat. De gemeentes willen voorkomen dat er steeds meer particuliere en/of commerciële beleggers de mogelijkheid hebben om in de vorm van beleggingen op de vastgoedmarkt rendement te maken. Zowel de Nederlandse regering als de gemeentes gaan compleet voorbij aan wat dit voor een impact heeft.

In de meeste grote studentensteden is er geen kameretage te huur, en de vraag blijft en stijgt alleen maar. De Nederlandse regering en de gemeentes zouden de marktwerking van vraag en aanbod in onroerend goed alsmede de verhuur hiervan gewoon de vrije loop moeten laten, en zich niet mengen in deze marktsituatie.

Door deze maatregel is er maar één het slachtoffer, en dat is natuurlijk de huurder. Dit is ook mede de verantwoording van de regering en de gemeente, dat hier een beter verloop in komt, en niet met een gebodsregel zoals deze nu is afgekondigd en in werking is getreden. Het bouwen van koop- en huurwoningen zou veel sneller afgewikkeld kunnen worden, en met afwikkelen bedoelen we dat er sneller een sloop- en bouwvergunning en een eventuele transmissievergunning voor bestaande gebouwen afgegeven dient te worden. Dit is om dit moment een dráma. De eisen van de bouwvergunningen worden constant aangepast. Het kan nooit snel en efficiënt gaan en om de kleinste zaken, ik noem het maar muggenzifterij, komt er geen stempel onder de bouwvergunning. Hoe kun je nou in godsnaam de woningcrisis oplossen waar zoveel mensen de dupe van zijn? Het wordt tijd dat ze dit eens positief benaderen zodat we in Nederland een gezond klimaat krijgen op basis van wonen door te kopen en/of te huren en niet de rem erop!

Ik wens alle betrokkenen veel woongenot, wij zullen er in elk geval ons steentje aan bijdragen.