Over Die Twee Hertoghen BV

#Blog – 17 september 2022

Geld over de balk. Als ambtenaren gaan ondernemen zoals in Eindhoven, dan spreekt men met recht dat het geld van de gemeenschap over de balk gesmeten wordt. Aan de Aalsterweg te Eindhoven hebben ze een parkeergarage vervaardigd welke nog niet voor één procent gevuld is met auto’s. De gemeente Eindhoven dacht dat mensen die de binnenstad van Eindhoven willen bezichtigen, hun auto gaan parkeren in een parkeergarage 5 km vanaf de binnenstad moeten bouwen. Afgezien van het feit van dat je nog kunt discussiëren over de uitstraling van deze garage, heeft deze toch zeker 3 à 4 miljoen euro gekost. Je zou hier voor laag tarief kunnen parkeren, althans lager tarief dan dat in de binnenstad, om dan met de bus naar de binnenstad moeten gaan. Ziet u dit al voor u? U koopt bij de Bijenkorf een koffieapparaat, u koopt bij MediaMarkt een stofzuiger, daar sjouwt u mee naar het busstation, dan in de bus, en dan naar de zogenaamde parkeergarage. Wie bedenkt nu zoiets? En waarom wordt een ambtenaar opeens een ondernemer? Waarom kijkt hier niet iemand naar met een ondernemingsgeest, of een professioneel iemand wie zich bezig houdt met vastgoed? Met recht spreken we hier over “het gemeenschapsgeld over de balk smijten”! Afgezien van het feit dat het er vrij snel stond, geen inspraak van burgers, en als je als ondernemer iets wilt bouwen, dan komen er allerlei procedures richting gemeente alvorens je een bouwvergunning krijgt. Als u tijd heeft, rijd maar eens langs het object. Het is gemakkelijk te vinden aan de Aalsterweg, het ligt namelijk naast motel Eindhoven. Ik denk dat van der Valk van motel Eindhoven hier nog wel eens garen bij spint, want deze zal de parkeergarage mogelijk in de toekomst voor een appel en een ei van de gemeente kunnen kopen. Absoluut niet rendabel wat de gemeente Eindhoven hier weer klaargemaakt heeft. Kortom, ondernemen hoort niet bij een ambtenaar thuis maar bij ondernemers. Het enige wat de ambtenaar hoeft te doen is zich wel achter de ondernemers garen en sneller vergunningen afgeven en niet altijd een negatieve houding aannemen. Ik spreek de wens uit dat de gemeente Eindhoven hier weer van geleerd heeft.

#Blog – 17 juli 2022

Ondanks de maatregelen vanuit Den Haag heeft wat mij betreft nog geen enkele uitwerking op de aantal vastgoedtransacties en/of woningzoekende. Het blijft nog steeds voor velen aspirant-kopers moeilijk om een passende betaalbare woning te vinden. En een huurwoning is helemaal uit den boze! Kortom, de aspirant-koper zal er aan moeten wennen dat hij, als hij verstandig is, een makelaar in de arm neemt en een zoekopdracht neerlegt om een passende woning te vinden. Ja, en nog steeds wordt de vraagprijs van een woning overboden. En nog steeds stijgen de prijzen van koopwoningen in Nederland. En op de ene plaats natuurlijk beduidend meer dan op de andere plaats. Natuurlijk in Zuid-Limburg, Groningen en Friesland zijn de koopprijzen van woningen nog wel aantrekkelijk. Hoewel in de afgelopen tijd de provincie Limburg, althans in grotere plaatsen in Limburg, met zomaar 20% gestegen. Rondom het grensgebied met Belgie staan op Belgisch grondgebied nog wel leuke, aantrekkelijke woningen te koop die in vergelijking met Nederlandse prijzen circa 40% lager liggen. Juist dáár kopen kan interessant zijn. Maar dan moet dit wel uitkomen met je woon-werkverkeer. Maar we hebben juist geleerd van Covid-19 dat je van thuis uit fantastisch kunt werken. Dus indien je een betaalbare woning tracht te kopen, kijk eens verder dan alleen Nederland. Wij zullen de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in Nederland nauwlettend in de gaten houden. Wij worden er met ons kantoor dan ook elke dag mee geconfronteerd, en wensen onze vaste lezers succes met het aankopen van een nieuwe woning! Indien u denkt dat wij, van makelaarskantoor Die Twee Hertoghen, een steentje kunnen bijdragen zijn wij u gaarne van dienst. Neem vrijblijvend contact op en wij proberen samen naar een oplossing te streven voor een betaalbare woning via Hooghuys Vastgoed BV via e-mailadres mail@hooghuys-vastgoed.com of telefoonnummer 040 – 212 30 30.

#Blog – 17 juni 2022

Rust in Nederland. Het kabinet is in zomerreces. Gelukkig maar. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken over nog meer grove fouten die ze daar in Den Haag dagelijks bekonkelen. Want een recessie zou wel eens in aantocht kunnen zijn. En waar moeten ze nu weer het geld vandaan halen? Toen Joop den Uil nog aan de macht was, had hij bedacht dat iedere 18-jarige recht had op een eigen woning. Iets wat toen al niet haalbaar was, en nu helemaal niet. Een woonhuis kopen, de rente aftrekbaar houden op je inkomen was toen een motto om de mensen een worst voor te houden die er nu naar aanziet gestraft gaat worden. De regering is bezig de winst op onroerend goed te belasten. Althans, bij de tweede woning. Eerst hebben ze gezorgd dat je een eigendom kunt vergaren met de achterliggende gedachte dat bij vergrijzing van de bevolking, dus de periode waar we nu in terecht komen, de mensen een appeltje zouden hebben voor de dorst. Nee, ze zijn voornemens je te straffen en te belasten. In de periode dat er een reces aankwam hebben ze de rente verlaagd. Dat zou een tijdelijke ingreep zijn. Echter hebben ze de rente veel te lang veel te laag gelaten, waardoor veel mensen een woning gekocht hebben voor eigen bewoning maar juist ook beleggers zich op de onroerend goedmarkt gestort hebben om rendement te maken. Er was namelijk geen andere keuze. De bank gaf nagenoeg geen rendement op je spaargeld. Dus dan maar beleggen in onroerend goed. Daardoor is die huizenmarkt qua prijs gigantisch gestegen. Toen heeft de bank ook nog bedacht om een negatieve rente in rekening te brengen bij de spaarders, en daarmee was het hek natuurlijk helemaal van de dam. Ondanks dat de rente nu weer oploopt en de bank weer serieus winst maakt, zijn ze van plan de negatieve rente van 0,5% terug te brengen naar 0,25%. Echter, dit moeten ze over 2 schijven toen en zal nog circa een half jaar in beslag nemen. Terwijl ze bij het invoeren van deze maatregel dat wel van de ene op de andere dag bewerkstelligen. Een vreemde werkwijze. En nu we op de vooravond staan van een nieuwe recessie heeft de overheid een nog groter probleem. Om de klappen van de recessie op te vangen zou je de rente moeten verlagen. Maar er is bijna niets te verlagen want de rente op geleend geld staat nog steeds op een laag percentage. En onder de 0 kun je geen geld lenen om een recessie te voorkomen of om de koopkracht aan te sterken. Nog maar niet te spreken over allerlei dagelijkse kosten die een particulier gezin om zijn oren krijgt zoals de dagelijkse boodschappen, de energiekosten thuis, de hoge brandstofprijzen, en de nieuwe maatregelen van de overheid. De overheid wil de middenklasse en de hogere inkomens extra belasten om de mensen onderaan de streep bij te kunnen staan. Een scheefgroei noemen ze dat. Echter, de mensen aan de onderkant van de ladder krijgen natuurlijk huursubsidie bij een huurwoning, krijgen alle hulpmiddelen vanuit de overheid bij een handicap zoals een rollator, rolstoel, traplift, enz, enz. Terwijl de middenklasse hier natuurlijk ook mee kampt maar zij kunnen dit uit eigen zak betalen. Dus die zielige praatjes vanuit Den Haag, met name van Jesse Klaver van GroenLinks om zieltjes te winnen, zijn alleen maar bedoeld om meer stemmen te krijgen. Eventueel nog vergezeld met Rob Jette die overal met het botte mes ingaat waar hij denkt geld binnen te kunnen harken, milieueisen te stellen, het boerenbedrijf om zeep te helpen en de economie de afgrond in te richten. Ben op je hoede en zorg dat je wat spaargeld achter de hand houdt voor de recessie die door het kabinet geschapen is. En als ze het in Den Haag vergeten, dan bedenken ze wel in Brussel allerlei regeltjes die de schatkist moet spekken. Zoals ik al schreef is het kabinet in zomerreces en hebben we 2 maanden rust. Zij vinden dit normaal. Schijnbaar is de werkdruk zo hoog in Den Haag en schijnbaar wordt ons land zo goed bestuurd vanuit Den Haag dat ze 2 maanden kunnen gaan freewheelen. Ik wens elke Nederlander veel sterkte in de toekomst, maar ik zie het somber in.

#Blog – 17 mei 2022

Nederlandse regering werkt mee aan woontekort voor zowel startende kopers als studenten. Nu is dat zeker het geval met de toenemende vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. De Nederlandse regering, en vele gemeentes, hebben een boycotregeling ingesteld op de beleggingsmarkt voor zowel particuliere beleggers als commerciële beleggers. Doordat het nu in tal van gemeentes in het land niet meer toegestaan is om woonhuizen te kopen, te transformeren naar meerdere wooneenheden, valt de categorie “studenten” natuurlijk in een zwart gat. De gemeentes willen voorkomen dat er steeds meer particuliere en/of commerciële beleggers de mogelijkheid hebben om in de vorm van beleggingen op de vastgoedmarkt rendement te maken. Zowel de Nederlandse regering als de gemeentes gaan compleet voorbij aan wat dit voor een impact heeft. In de meeste grote studentensteden is er geen kameretage te huur, en de vraag blijft en stijgt alleen maar. De Nederlandse regering en de gemeentes zouden de marktwerking van vraag en aanbod in onroerend goed alsmede de verhuur hiervan gewoon de vrije loop moeten laten, en zich niet mengen in deze marktsituatie. Door deze maatregel is er maar één het slachtoffer, en dat is natuurlijk de huurder. Dit is ook mede de verantwoording van de regering en de gemeente, dat hier een beter verloop in komt, en niet met een gebodsregel zoals deze nu is afgekondigd en in werking is getreden. Het bouwen van koop- en huurwoningen zou veel sneller afgewikkeld kunnen worden, en met afwikkelen bedoelen we dat er sneller een sloop- en bouwvergunning en een eventuele transmissievergunning voor bestaande gebouwen afgegeven dient te worden. Dit is om dit moment een dráma. De eisen van de bouwvergunningen worden constant aangepast. Het kan nooit snel en efficiënt gaan en om de kleinste zaken, ik noem het maar muggenzifterij, komt er geen stempel onder de bouwvergunning. Hoe kun je nou in godsnaam de woningcrisis oplossen waar zoveel mensen de dupe van zijn? Het wordt tijd dat ze dit eens positief benaderen zodat we in Nederland een gezond klimaat krijgen op basis van wonen door te kopen en/of te huren en niet de rem erop!

Ik wens alle betrokkenen veel woongenot, wij zullen er in elk geval ons steentje aan bijdragen.

#Blog – 17 april 2022

De verkoop op de particuliere huizenmarkt is over het eerste kwartaal 2022 niet te stuiten! De makelaarskantoren kunnen niet voldoen aan de vraag op de particuliere woningmarkt. Ondanks dat sommige banken meldingen aangeven dat ze verwachten in 2022 géén prijsstijging zien op de markt, is dat zeker niet zichtbaar over het eerste kwartaal. Nog steeds worden de vraagprijzen overboden omdat de schaarste op de onroerend goedmarkt ten aanzien van aanbod en kopers nog talrijk zijn. Dat is natuurlijk nog steeds een slechte ontwikkeling voor de koper. Dat vormt dus ook de overbiedingen van de particuliere koper omdat je gewoon móet overbieden om het woonhuis te kopen. Ook op de huurmarkt geeft het grote problemen. Hier is ook veel vraag, zeker in de vrije sector. Ook hierin zal een huurder geconfronteerd worden met een hogere huur. De index in de vrije huurmarkt op basis van de jaarlijkse huurverhoging kan dit jaar wel eens tot 8 à 9% uit komen. Ook deze categorie huurders gaan nu sneller overwegen om te kopen omdat de hogere huren geen optie meer is. Hoe zal het gaan met de verwachte vluchtelingen uit Oekraïne? Deze zullen toch ook in Nederland onderdak moeten vinden? Ineens 50.000 à 60.000 of meer zullen voor lange of korte tijd woningvesting moeten hebben. Een bepaalde categorie van deze mensen zullen ook voorgoed in Nederland blijven. Rondom Eindhoven is ASML weer een nieuwe fabriek aan het bouwen. Hier schijnen ca 4.000 nieuwe werknemers voor aangetrokken worden. Deze expats zullen in eerste instantie zich gaan bevinden op de huurmarkt. Maar wij van Makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV ondervinden steeds meer dat deze medewerkers van ASML zich ook al vrij snel op de koopmarkt storten. En niet langer meer willen huren maar juist willen kopen. Geen goede ontwikkeling voor een stabiele prijs op de vastgoedmarkt! Dit allemaal is toch prijs opdrijvend. En wij van makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV zien dan ook geen stabiliteit in de prijzen op de woningmarkt, maar denken dat de prijsstijging nog enigszins door kan gaan. Dat geldt zowel voor de bestaande bouw, maar ook zeker voor de nieuwbouw. Door de prijsstijging van materialen die per week aangepast worden zullen de bouwkosten voorlopig explosief stijgen. Dat betekent dus ook dat de nieuwbouw alleen maar duurder wordt. Daardoor zijn veel huisbezitters niet geneigd nieuwbouw te kopen, dus komt er ook geen doorstroming in de bestaande bouw. Kortom is het voor een particulier op de woningmarkt niet een ABC-tje om een bestaande of nieuwbouwwoning te kopen. En laat je je door emotie vaak meeslepen om een hoger bod te doen dan de reële waarde van een woning. De prijs van een woning is thans afgestemd op vraag en aanbod, en niet meer de reële waarde van wat de woning daadwerkelijk mag kosten op basis van herbouwwaarde. Daarom adviseren wij van Makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV dat u er verstandig aan doet om u te laten begeleiden door een aankoopmakelaar. Deze kent de aspecten van de woningmarkt en kan u eenvoudig begeleiden vanaf de bezichtiging tot en met de notaris, en ook uw financiële plaatje verantwoord mee in de gaten houden. Want een woning kopen moet vreugde in uw leven brengen, en een emotionele aankoop kan ook een keerzijde worden in uw leven omdat u door uw enthousiasme een onverstandige beslissing neemt. Juist wij van Makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV willen u daarin beschermen. Bent u van plan een woning, appartement of winkelpand te kopen? Of zelfs een recreatiewoning? Wij van Makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV zijn u gaarne van dienst en hebben een nuchtere kijk op de gehele vastgoedmarkt!

#Blog – 17 maart 2022

Aan de huidige hectiek van de koopmarkt probeert de overheid een bepaalde wending te geven. Deze wending moet proberen de huidige prijsstijging te drukken. Maar mijn persoonlijke indruk is dat zij de prijsstijging hiermee niet gedrukt hebben, maar juist opgevoerd hebben. Zeker voor een startende koper. Het gerucht gaat nu zelfs dat de overdrachtsbelasting van 8% naar 9% gaat. Voor beleggers die woningen kopen en ze daarna op de vrije markt te huur willen zetten, dat komt de huurprijs niet ten goede. Alles wordt immers doorberekend. Een koper onder de 35 jaar betaalt 0% mits zij er zelf gaan wonen en het de eerste koopwoning betreft. Kopers boven de 35 jaar betalen nu nog 2% mits ze er uiteraard zelf gaan wonen. Dit bovenstaande is allemaal een wirwar van cijfers waar een particuliere koper vaak niet helemaal uit komt. Vandaar dat het van belang is dat u als koper u altijd bij laat staan door een makelaar. Wij als makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV willen u graag van dienst zijn als uw aankoopmakelaar. Wij hebben hier altijd een vast tarief voor, namelijk 1% van het aankoopbedrag plus BTW. U mag van ons verwachten dat wij de juiste waarde van uw woning kunnen bepalen, u bijstaan bij het ondertekenen van de voorlopige koopakte, de onderhandeling met de eigenaar en/of de verkoopmakelaar, en uiteraard zullen wij u vergezellen tot en met de notaris toe wanneer het heugelijk feit beklonken wordt door het originele akte van overdracht. Wij zorgen ervoor dat het pand geleverd wordt vrij van hypotheken en beslagen, dat u dus een nieuwe woning koopt zonder zorgen. Want een woning kopen moet het begin worden van nieuw geluk, en daar willen wij als makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV met onze jarenlange ervaring graag een steentje aan bijdragen!

#Blog – 17 februari 2022

In de loop der jaren is er natuurlijk een behoorlijke ontwikkeling geweest op de vastgoedmarkt waarin wij duidelijk een ontwikkeling gezien hebben omtrent de woonbehoeften, de kwaliteit van de woningen, maar ook, in de jaren 70, de prijsontwikkeling welke toen drastisch verlaagd werden van € 100.000,- naar € 70.000,-. Zo’n beetje hoeveel 30%, soms wel 40% waardedaling van het bestaand onroerend goed. Dit had uiteraard mede te maken met de stijgende hypotheekrente.

Nu lijkt het wel of de tijd van de jaren 70 niet meer terug komt. De prijsontwikkeling van de woningen op dit moment zijn bijna niet meer gekoppeld aan wat daadwerkelijk een woning mag kosten. Als we in het verleden een pand moesten taxeren, en zo heeft elke makelaar het ook geleerd, waren een aantal dingen natuurlijk van belang. De locatie, de kubieke inhoud, het perceel grond en de staat van de woning. Echter, nu is de economische waarde van een woning op het bovenstaande niet meer te taxeren. De waarde van de woning wordt nu bepaald door vraag en aanbod, en de hectiek op de woningmarkt. Er is veel variatie in woningen. Maar waar is nu de specifieke vraag naar? Zijn het nu kleinschalige woningen? Gelijkvloerse woningen, of grote villa’s? De laatste categorie wordt steeds moeizamer. Mede gezien door het feit dat de gezinssamenstelling niet meer de samenstelling heeft van vroeger is er dus veel meer vraag naar kleinschaligere woningen. Om maar niet te vergeten dat met de huidige energieprijzen de isolatienorm van een woning zeer belangrijk is. De eerste vraag is dan ook niet direct van een aspirant-koper wat het Energielabel van de woning is. Maar als verkopende makelaar en/of uw aankoopmakelaar vind ik het van groot belang dat de isolatiewaarde van welke woning dan ook de goede norm heeft. Want dat is een last wat ook iedere maand bij u terug komt.

De historie van makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV te Eindhoven.

Ons makelaarskantoor is gestart in 1978 aan de Hertogstraat 27 te Eindhoven. Al vrij snel groeide makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV op dat markante punt uit haar jasje.

Er moest dus gekozen worden voor een nieuwe locatie. In de jaren 80 vond makelaarskantoor Die Twee Hertoghen BV haar intrek aan de Aalsterweg 195 te Eindhoven. Voor deze locatie hebben wij bewust gekozen omdat het parkeren bij ons voormalige kantoor vaak een probleem was. Op onze huidige locatie, die zowel met OV als met eigen vervoer zeer goed te bereiken is, is parkeren geen probleem.

Bij verkoopopdrachten beschikken wij over een actueel datasysteem waarin potentiële cliënten staan welke op zoek zijn naar een passend registergoed zowel in de particuliere als in de bedrijfsmatige sector. Wij spelen dan direct in op een mogelijke data-link van ingeschreven woningzoekende in ons bestand. Zodat wij aspirant kopers en verkopers voor een bezichtiging en een mogelijke transactie snel tot elkaar kunnen brengen.

In sommige omstandigheden adviseren wij dat uw woning gerestyled dient te worden, hiervoor werken wij met een gespecialiseerd bedrijf die voor een klein budget uw woning verkoop technisch klaarmaakt. Vaak is dat eenvoudig op te lossen met een andere indeling of gewoon door hier en daar een ander verfrissend kleurtje aan te brengen.

Waardebepaling
Uit historie werd de waarde van het onroerend goed in Nederland bepaald op de kubieke inhoud. Bij onze zuiderburen (België) wordt de berekening gemaakt op basis van bebouwde vierkante meter prijs. Echter het bovenstaande is in de loop der jaren behoorlijk achterhaald en de waardebepaling op de huidige markt is natuurlijk gebaseerd op de economische waarde. Dat betekent dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd moet zijn. Deze waarde zit in het vingerspitzengevoel van de juiste makelaar, gesterkt met vakmanschap, kennis en jarenlange ervaring op de vastgoedmarkt.

Bedrijfsmatig
Bij de aan en verkoop en/of aan en verhuur in de bedrijfsmatige sfeer hebben wij zeker onze sporen verdiend. Tal van ondernemingen hebben via onze bemiddeling een bedrijfshuisvesting gevonden. Niet alleen winkels, kantoren, bedrijfshallen maar ook op het gebied van overnames van horecabedrijven in de regio Eindhoven zijn wij volop vertegenwoordigd. Wij beschikken dan ook over goede zakelijke contacten bij alle Nederlandse brouwerijen.

Beleggingen
Wij zijn ook zéér actief op de beleggingsmarkt. Zowel voor kopers als verkopers, hebben wij ruime kennis, ervaring en voldoende cliënten in onze portefeuille die zich op de beleggingsmarkt bevinden zowel voor grootschalig vastgoed als voor één woning die thans verhuurd is (eventueel opknappen is geen bezwaar) en die u wenst te verkopen en/of aan te kopen. Kortom als u kiest voor een Registermakelaar met ruim 40 jaar ervaring op de vastgoedmarkt, bel of mail ons dan geheel vrijblijvend voor een passende opdracht op maat.